Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Čistírny odpadních vod Realizace velkého vodohospodářského projektu z OPŽP v Ivančicích a Oslavanech zvýší kvalitu vody v řece Jihlavě
Akce dokumentů

Realizace velkého vodohospodářského projektu z OPŽP v Ivančicích a Oslavanech zvýší kvalitu vody v řece Jihlavě

Autor: Ing. Miroslav Lhotský Poslední změna: Neděle 10.05.2009 20:14

V rámci 3. výzvy pro předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 („OPŽP“) byl 16. března 2009 schválen Řídícím výborem OPŽP jeden z tzv. „Velkých“ vodohospodářských projektů „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“, jehož předkladatelem je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a zpracovatelem žádosti společnost MOTT MACDONALD Praha,spol. s r.o (Oddělení Voda, ŽP a fondy EU).

Realizace velkého vodohospodářského projektu z OPŽP v Ivančicích a Oslavanech zvýší kvalitu vody v řece Jihlavě

obr. archiv vakinfo.cz

Projekt (realizovaný v Jihomoravském kraji) je rozdělen na dva podprojekty, realizované v aglomeracích Ivančice a Oslavany. Celá oblast realizace projektu se nachází v povodí vodního díla Nové Mlýny, které je zařazeno do oblasti se zvláštní ochranou.

 

 

Projekt zahrnuje výstavbu nové kanalizace v délce přes 17,5 km, rekonstrukci kanalizace v délce 8,8 km a rekonstrukci 11 km vodovodu. Dále bude realizována rekonstrukce ČOV Ivančice (navrhovaná kapacita 19 303 EO), zrušena nevyhovující ČOV Oslavany a vystavěna čerpací stanice Oslavany vč. výtlačného řadu z Oslavan do Ivančic. Na rekonstruovanou a intenzifikovanou ČOV Ivančice budou odváděny odpadní vody z měst Ivančice a Oslavany a z přilehlých obcí Moravské Bránice a Nové Bránice. Realizací projektu bude připojeno na rekonstruovanou ČOV Ivančice více než 2 000 nových obyvatel. Projekt přispěje k dosažení souladu s emisními standardy uvedenými jak v Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., tak se Směrnicí Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a Směrnicí 98/83/ES, přílohou C o jakosti pitné vody určené pro lidskou potřebu.

 

 

Jelikož „Velké“ projekty podléhají schválení Evropské komise („EK“), musel být projekt před jednáním Řídícího výboru OPŽP posouzen experty iniciativy JASPERS. V průběhu února 2009 experti JAPSERS vydali k projektu kladné stanovisko, jež bylo nezbytné pro schválení projektu Řídícím výborem OPŽP. Na základě vydaného stanoviska iniciativy JASPERS bylo ze strany zpracovatele žádosti a předkladatele projektu zapracováno do projektu několik doporučení, a to ve velmi krátkém čase tak, aby projekt mohl být odeslán k posouzení EK v předpokládaném termínu 04/2009.

 

 

Rozhodnutí EK o přidělení podpory z OPŽP na projekt by mělo být známo nejpozději do 3 měsíců od jeho odeslání EK.

 

 

Celkové náklady projektu činí 740 mil. Kč vč. DPH, stanovená výše podpory z Fondu

soudržnosti je 445 mil. Kč a příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR činí 26 mil. Kč.

Dofinancování projektu zajistí města a obce, napojené na rekonstruovanou ČOV Ivančice.

 

Autor: Ing. Gabriela Křivánková

Podrobnější informace: gabriela.krivankova@mottmac.com

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist