Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dotazy a odpovědi Dotazy k stavebnímu zákonu
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Dotaz k Novele zákona č. 380/1992 Sb.
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 08:29

Dotaz: Přinesla novela stavebního zákona nějaké změny v oprávnění autorizovaných techniků, inženýrů a architektů?

Dotaz k stavebnímu zákonu - Správní poplatky a speciální stavby
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 08:25

Dotaz: Jak zpoplatňovat speciální stavby ?

Dotaz k stavebnímu zákonu - Správní poplatky a kolaudace
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 08:22

Dotaz: Kdy stavební úřad vybere poplatek za rozhodnutí a kdy poplatek za místní šetření?

Dotaz k stavebnímu zákonu - Správní poplatky u souboru staveb
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 08:20

Dotaz: Jak se sčítáním správních poplatků u souboru staveb u RD (RD, 3 přípojky, plot, stavba na hranici na výjimku) ?

Dotaz: Jak se sčítáním správních poplatků u umístění veřejné infrastruktury ? (komunikace, voda, kanalizace, elektro)

Dotaz: Jaký správní poplatek se vybere za ohlášení stavebních úprav komunikací?

Dotaz: Jedná se v případě rozhodnutí podle § 118 odst. 6 stavebního zákona o zpoplatněný úkon?

Dotaz: V případě, že není třeba stanovit podmínky pro dělení a stavební úřad vydá pouze sdělení, vybírá se rovněž správní poplatek ?

Dotaz k § 119 stavebního zákona(užívání staveb)
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 08:06

Dotaz: Platí ustanovení § 119 odst. 3 stavebního zákona pouze pro stavební úřady nebo také pro dotčené orgány? Vztahuje se toto ustanovení pouze na „stavební“ normy nebo všechny?

Dotaz k § 122 stavebního zákona(užívání staveb)
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 08:04

Dotaz: Kdy nabývá účinků kolaudační souhlas ?

Dotaz: Podle § 117 odst. 4 stavebního zákona je jedním z důvodů pro podání výhrady proti oznámenému stavebnímu záměru zjištění, že autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti podle § 148 stavebního zákona. Jak stavební úřad takové porušení zjistí?

Dotaz k § 109 stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:58

Dotaz: Jak identifikovat postavení občanských sdružení jako účastníků stavebního řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona? Jaké má dopady rozdílná formulace ustanovení § 85 a § 109 stavebního zákona? Jaký je postup při vymezování okruhu účastníků podle § 109 písm. g) stavebního zákona ve vztahu ke zvláštním právním předpisům?

Dotaz k § 107 stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:55

Dotaz: Písemný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydává stavební úřad ve lhůtě 30 dnů, musí ve stejné lhůtě také vydat usnesení o „překlopení“ do stavebního řízení?

Dotaz k § 104 stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:53

Dotaz: Lze u stavby podle § 104 odst. 1 písm.c) prodloužit lhůtu dočasnosti v době trvání dočasnosti?

Dotaz - Ohlášení stavby
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:50

Dotaz: Minulý rok byla vydána výjimka na odstupovou vzdálenost chaty o velikosti 80m2. Může být po novele stavebního zákona vydán souhlas s umístěním stavby a následné ohlášení stavby, nebo, když byla udělena výjimka se musí i po novele vést územní řízení?

Dotaz k § 103 stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:47

Dotaz: Některá energetická vedení po novele nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vyžadují územní posouzení. Jak a kdy se u těchto staveb bude řešit titul k pozemku a oprávnění provést stavbu?

Dotaz k § 94a) odst. 5 stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:45

Dotaz: Výroková část společného rozhodnutí obsahuje výrok o umístění stavby a výrok o povolení stavby. Bude též platit, že se každý výrok odůvodňuje zvlášť a poučení o odvolání bude pro každý výrok zvlášť?

Dotaz k § 94a) stavebního zákona(2)
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:41

Dotaz: K projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí. Bude se nařizovat ke každému řízení jednání zvlášť, nebo bude jen jedno společné, kde se společně projednají námitky a připomínky účastníků řízení ?

Dotaz k § 94a) stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:42

Dotaz: Je nutné vydávat usnesení o spojení územního a stavebního řízení?

Dotaz k § 21 odst. 1 písm. d) stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:42

Dotaz: Jak je to po novele s platností územně plánovací informace podle § 21 odst. 1 písm. d) stavebního zákona vydané v loňském roce? Je možné letos na jejím základě vydat písemný souhlas s ohlášením, nebo je třeba znovu stavbu umístit?

Dotaz k § 21 stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:33

Dotaz: Má stavebník požádat o územní rozhodnutí, když loni byla jemu a dalším 8 stavebníkům vydaná společná ÚPI na 9 RD, z toho někteří již stavbu zahájili, ale on zamýšlí stavět jinak než podle vydané ÚPI ?

Dotaz: Bylo-li vydáno jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení na pozemky pod společným oplocením, měl by stavební úřad při následných změnách předmětné stavby vycházet při výpočtu procenta zastavěnosti z celkové výměry těchto pozemků?

Odpověď na dotaz k § 79 stavebního zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 07:30

Dotaz: Jak hodnotit kriteria stanovená pro stavbu uvedenou v § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona, která nevyžaduje vydání rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas?

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist