Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Kanalizace Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Akce dokumentů

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 - 2013

Autor: medim Poslední změna: Středa 30.03.2011 11:46

Podepsání Programového dokumentu OP ŽP Evropskou komisí otevřelo cestu k pěti miliardám euro z evropských strukturálních fondů. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zároveň vyhlašují již třetí vlnu příjmu žádostí do OP ŽP. SFŽP přijímá žádosti již od září 2007 a k 21.12.2007 eviduje přes tisíc podaných projektů. První rozhodnutí o přidělení dotací bude v lednu 2008.

V Bruselu ve čtvrtek 20. prosince 2007 na zasedání Rady ministrů životního prostředí EU podepsali evropská komisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübner a ministr životního prostředí Martin Bursík programový dokument Operační program Životní prostředí (OP ŽP). Tento dokument definuje rámec pro přípravu projektů zaměřených na zlepšení stavu životního prostředí v letech 2007 - 2013.

Martin Bursík při podepsání programového dokumentu k OP ŽP řekl: „Operační program Životní prostředí je historická a v budoucnosti již těžko opakovatelná příležitost pro investice do infrastruktury, která zásadně vylepší stav životního prostředí v České republice. Je to program tématicky široký, tomu odpovídá i jeho velikost - jde o druhý největší OP
pro Českou republiku. Právě proto, že obsahuje řadu zapeklitých témat, vedla k jeho podepsání složitá cesta. OP ŽP obdržel od EK jako poslední připomínky, přesto se ho podařilo schválit ještě tento rok".

Největším problémem byla otázka nevyhovujících vodohospodářských smluv. „Prolomil se tři roky zablokovaný problém některých vodohospodářských smluv a otevřela se tak cesta ke splnění našeho závazku splnění evropské směrnice o čištění odpadních vod", komentoval podpis programu Jan Kříž, ředitel odboru EU na Ministerstvu životního prostředí (MŽP).

Přestože OP Životní prostředí byl podepsán v druhé polovině prosince 2007, Státní fond životního prostředí, který je pro OP ŽP zprostředkujícím subjektem, zpracovává již 700 žádostí o cca 18,5 miliardy Kč z první výzvy vyhlášené v červnu t. r. a současně od 19. listopadu do 31. ledna přijímá projekty z výzvy druhé.

„Nechtěli jsme, aby žadatelé o dotace z OP ŽP museli se svými projekty čekat a rozhodli jsme se - mj. na základě předjednání programu s EK - jít do rizika příjmu žádostí ještě před konečným podepsáním programového dokumentu i Národního strategického referenčního rámce. Ještě před definitivním schválením Operačního programu Životní prostředí Evropskou komisí jsme byli schopni otevřít celkem šest ze sedmi oblastí OP ŽP. Za letošní rok tak vyčerpáme přes dvacet miliard korun z evropských fondů," uvedl Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který je pro OP ŽP zprostředkující subjekt.

Schválením tohoto operačního programu získává Česká republika přístup k prostředků určených na projekty podporující zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (1989 mil. EUR), zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí (634 mil. EUR), udržitelné využívání zdrojů energie (673 mil. EUR), zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (777 mil. EUR), omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (61 mil. EUR), zlepšování stavu přírody a krajiny (599 mil. EUR) a rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (42 mil. EUR).

MŽP a SFŽP dnes otevírají třetí výzvu pro tzv. velké projekty (nad 25 mil. euro) a na projekty jako je zateplování škol a školských zařízení, výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod a stokových systémů. V rámci priority 1 (vodohospodářská infrastruktura) jsou podporovány projekty jak v obcích nad 2000 obyvatel, tak i projekty pro obce menší, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu. Jedná se o výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čističek odpadních vod a výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě. Cílem je zejména naplnit požadavky směrnice Rady č.91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Má osm prioritních os (včetně tzv. technické pomoci).

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 miliard Kč. Jde o druhý největší operační program pro ČR v programovém období 2007 - 2013.

Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n+3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let, po roce 2010 pak bude platit pravidlo n + 2.

OP ŽP přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Jde zejména o zrychlené financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Hranice tzv. velkých projektů, které podléhají schválení Evropskou komisí, se u Fondu soudržnosti posunula z 10 na 25 milionů eur. To celý proces administrace žádostí samozřejmě urychlí. Projekty jsou administrovány ve vlastním informačním systému Bene-fill.

Programový dokument OP ŽP byl 15. listopadu 2006 projednán a schválen vládou ČR a 7. března 2007 byl přijat Evropskou komisí k formálnímu hodnocení. Dne 13. 11. 2007 byl Evropské komisi oficiálně zaslán ke schválení a po necelých šesti týdnech v Bruselu oficiálně schválen.

Státní fond životního prostředí dosud přijal celkem přes tisíc žádostí o dotace. 707 v první výzvě a 310 v probíhající druhé výzvě.

Třetí výzva k podávání žádostí se týká projektů z první prioritní osy na snížení znečištění vod, snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody. Příjem žádostí poběží od 3. března do 30. dubna roku 2008 do konce ledna příštího roku (s výjimkou žádostí o podporu tzv. velkých projektů nad 25 mil. EUR, které lze podávat od 3. března 2008 do 19. prosince 2008), a prioritní osy 3 v rámci které lze podávat od 21. prosince 2007 do konce ledna 2008 žádosti na projekty Realizace úspor energie s omezením na projekty pro školy a školská zařízení. Termín je určen tak, aby školy mohly projekty, např. zateplení budov, zrealizovat v průběhu letních prázdnin. Přesné znění výzvy najdete v sekci Aktuální nabídka podpory.

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně kompletního textu třetí výzvy, fotografií a loga ke stažení, najdete na http://www.opzp.cz/, informace lze získat i na bezplatné lince 800 260 500.

Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na http://www.env.cz/.

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochraně a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na http://www.sfzp.cz/.

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist