Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Rešerše BOZP, PO, VTZ
Akce dokumentů

BOZP, PO, VTZ

O úroveň výš
Mechanická integrita (MI) tlakových zařízení
Autor: Ing. Jan Tomáš — Poslední změna: Úterý 22.08.2017 15:24

V článku jsou popsány vize a myšlenky, které by měly posunout pohled (z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti procesních a energetických zařízení) na správnou konstrukci a instalaci zařízení, tak i vhodný provoz s náležitou údržbou (např. bez netěsností s veškerými částmi způsobilými k jejich provozu). Program mechanické integrity bere v úvahu revize a zkoušky tlakového zařízení využívajíce postupy, které jsou uznávané a obecně ...

Jak zvládnout rizika technických děl
Autor: Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. — Poslední změna: Čtvrtek 17.08.2017 16:08

Předložený článek shrnuje základní poznatky o práci s riziky z pohledu požadavků na technologická zařízení, kterými se zajišťuje pro lidi bezpečný svět s potenciálem rozvoje [1]. Velká technologická / technická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek; jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů (tzv. systém systémů – SoS), který se nachází v dynamicky proměnném světě. Jejich požadované ...

Tři mrtví po vstupu do kanalizační šachty
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 24.01.2017 17:06

24.1.2017 Tři dělníci zahynuli v pondělí 23. ledna 2017 při práci v kanalizaci v oblasti Florida Keys, na ostrově Key Largo, poté co se nadýchali jedovatých zplodin nahromaděných ve vstupní šachtě do kanalizace.

Práce na plynovém zařízení
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 04.10.2016 09:32

Tento článek odpovídá na dotaz, zdali údržbář může pracovat s plynovým zařízením bez zvláštního oprávnění. Dále řeší kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení a uvádí právní předpisy a normy ČSN, které se touto problematikou zabývají.

Umístění nádob s plyny na pracovištích
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 04.10.2016 09:23

Článek vznikl jako odpověď na dotaz, zdali je možné skladovat ve skladu a ve výrobě u strojů, kde se pracuje, propanbutanové lahve (desetikilové, běžně 4 - 6 kusů) na volno, bez jakékoliv ochrany.

Na dotaz odpověděl Mgr. Zdeněk Šindlář ze Státního úřadu inspekce práce.

Používání chemických látek ve vodárenství
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 26.07.2016 09:04

Příručka, kterou zpracoval Státní úřad inspekce práce, je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměstnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a směsi používanými při úpravách vody. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika, ...

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který je prováděn podle plánů kontrolní činnosti. Dále obsahuje zpráva údaje o odborných šetřeních spojených s ověřováním pracovních podmínek při podezření na nemoc z povolání a údaje související s činností orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu státní správy při stavebních řízeních a informace o kontrolních šetřeních na základě podnětů ...

Zpráva o činnosti orgánů BOZP r. 2013
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 11.08.2014 11:30

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 2013 zaměřen na kontroly prací u zaměstnavatelů, kde se vykonávají práce montážního charakteru spojené se zvýšenou lokální zátěží horních končetin a práce s ručními vibrujícími nástroji. Stejně jako v předchozím roce bylo pokračováno ve sledování pracovního prostředí na operačních sálech se zaměřením na ochranu zdraví personálu operačních ...

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2014 09:20

MPSV předkládá vládě analytický rozhodovací materiál nelegislativní povahy, který provádí celkové zhodnocení způsobů zabezpečení při pracovním úrazu a navrhuje doporučované řešení. Vytvoření materiálu bylo zadáno bez předem stanovených závěrů, což umožnilo jeho zpracovatelům dojít k návrhu optimálního řešení.

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů- k připomínkám
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 28.04.2014 09:10

Smyslem a hlavním cílem novely tohoto nařízení vlády je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek v evidenci pracovních úrazů tak, aby bylo vyhověno požadavkům nařízení Komise (EU) č. 349/2011, dále pak odstranění některých nedostatků, které se po třech letech uplatňování tohoto nařízení vlády v praxi ukázaly, a zpřesnění některých pojmů.

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů - k připomínkám
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.04.2014 15:36

Smyslem a hlavním cílem novely tohoto nařízení vlády je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek v evidenci pracovních úrazů tak, aby bylo vyhověno požadavkům nařízení Komise (EU) č. 349/2011, dále pak odstranění některých nedostatků, které se po třech letech uplatňování tohoto nařízení vlády v praxi ukázaly, a zpřesnění některých pojmů.

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 2012 zaměřen na kontroly prací u zaměstnavatelů, kde se vykonávají práce montážního charakteru spojené se zvýšenou lokální zátěží horních končetin a práce s ručními vibrujícími nástroji. Stejně jako v předchozím roce bylo pokračováno ve sledování pracovního prostředí na operačních sálech se zaměřením na ochranu zdraví personálu operačních ...

Na základě hlášení zaměstnavatelů zapsal Státní úřad inspekce práce v lednu 2013 do evidence celkem 4 330 pracovních úrazů. V devíti případech, mezi nimiž tentokrát nebyl žádný cizinec, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil.

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Pracovnělékařské služby v roce 2013
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 12.04.2013 09:30

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dal právní rámec do té doby nejasnému zajišťování pracovnělékařských služeb, které v tomto zákoně upravuje Hlava IV - § 53 a následující. Skončilo přechodné období podle § 98, který stanovil povinnost dát pracovnělékařské služby do souladu s tímto zákonem nejpozději do roka, tzn. do 1.4.2013.

Představujeme vám nový produkt určený pro snadnou a přehlednou správu provozovaných zařízení, řízení revizí VTZ, kontrol, údržby, kalibrací, školení apod.

Technik BOZP/odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 06.08.2013 09:48

Na téma Technik BOZP/odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO) bylo napsáno mnoho, od požadavků na tyto osoby, přes průběh zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik, až po zamyšlení nad činností vykonavatelů tohoto nesnadného povolání.

Pravidla pro zacházení s nebezpečnými látkami-odpověď na dotaz
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 04.04.2013 12:35

Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Zveřejněna je zde také Metodická pracovní pomůcka odboru stavebního řádu MMR ČR pro oblast výkladu pojmů v pynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem.

Navigace

Partneři serveru

 

 

 

 

 

E-mailový zpravodaj

Doporučené odkazy
Redakce

VAKINFO
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 818
e-mail: klikněte zde

ISSN 1802-3754

© 2003-2016
Medim, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena

 

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist