Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Technická normalizace
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Aktuální změny v technické normalizaci pro měsíc srpen 2018
Autor: redakce — Poslední změna: Pátek 10.08.2018 23:47

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak.

Vznik České agentury pro standardizaci
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 20.12.2017 11:22

S účinností od 1.10. 2017 byla na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, založena Česká agentura pro standardizaci (dále jen „ČAS“) jako státní příspěvková organizace.

Norma ČSN EN 12566(75 6404)
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 31.03.2017 14:01

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel.

15. 3. 2017 - Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství.

Norma ČSN ISO 50001 je zaměřena na hospodaření s energií, tj. na spotřebu elektrické energie, tepla a zemního plynu při všech prováděných činnostech, tedy nejen při výrobě pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, ale i v souvislosti s provozem všech budov v majetku společnosti.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vyšel vstříc požadavkům svých zákazníků na širší dostupnost českých technických norem a dnem 15.3.2016 spustil internetový obchod.

Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství. Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené ...

ÚNMZ sděluje, že při přípravě rozpočtu ČR pro rok 2015, vzneslo Ministerstvo financí (dále jen „MF“), z důvodu udržení prezentovaného schodku státního rozpočtu ČR, požadavek na zvýšení příjmů státního rozpočtu z prodeje technických norem.

Ve Věstníku ÚNMZ č. 10/2014 bylo zveřejněno vydání výše uvedené normy. Informace o dalších vydaných ČSN jsou uvedeny v newsletteru SOVAKinfo č.10/2014.

Věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 11.08.2014 11:07

Směrnice publikované v rámci přechodu koncepce EU na NLF se značně liší od zažitého systému, na kterém je založen zákon č. 22/1997 Sb. Jejich transpozice do nařízení vlády podle stávajícího zákona by byla problematická, ne-li nemožná. Na druhou stranu je třeba stávající právní rámec zachovat pro oblast výrobků, u nichž dosud nebylo na úrovni EU provedeno přizpůsobení NLF, stejně jako pro výrobky na této úrovni vůbec neupravené ...

Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství
Autor: redakce — Poslední změna: Čtvrtek 25.04.2013 09:24

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

V souladu se záměrem nového kontrolního řádu tak dochází k nezbytné úpravě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 17.04.2012 09:11

Vydání: Duben 2012. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky; Vydání: Říjen 2004

NV o základních měřících jednotkách-návrh
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Neděle 11.12.2011 18:57

Důvodem pro předložení návrhu vyhlášky je přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření.

Upozorňujeme na vydání nové ČSN EN 752 s platností od 1. srpna 2008. Norma je v současné době pouze v anglické verzi, překlad se připravuje.

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 11.12.2011 19:41

Návrh novely zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky se předkládá v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace „Český normalizační institut“ ke dni 31. 12. 2008 a tím též k zrušení pověření této právnické osoby k zabezpečení tvorby a vydávání českých technických norem. Cílem této novely je stanovit jasný a pevný rámec pro zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem a s tím souvisejících odborných ...

Tato norma, která nabyla účinnosti k 1. dubnu 2008, specifikuje požadavky na systémy managementu BOZP tak, aby organizace mohly řídit svá rizika v oblasti BOZP a zlepšovat zde i svou výkonnost.

K tématu bezpečnost elektrických spotřebičů a nářadí se v současné době hodně diskutuje. Vyskytují se různé, často protichůdné názory. Jedná se o složitou problematiku, která zatím vychází z právních předpisů a technických norem vydávaných a revidovaných v různých obdobích. V budoucnosti lze očekávat novou právní úpravu, která by měla celou záležitost vyjasnit a zjednodušit. Státní úřad inspekce práce vydal k tomuto problému ...

Navigace

Partneři serveru

 

 

 

 

 

E-mailový zpravodaj

Doporučené odkazy
Redakce

VAKINFO
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 818
e-mail: klikněte zde

ISSN 1802-3754

© 2003-2016
Medim, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena

 

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist