Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Technická normalizace Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství
Akce dokumentů

Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

Autor: Jan Lhotský Poslední změna: Neděle 19.03.2017 14:00

15. 3. 2017 - Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství.

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství jsou zařazovány podle stejné struktury. TNV je závazná, pokud je uvedena přímo v textu příslušného ustanovení právního předpisu.

Seznam obsahuje i oborové normy (ON), které byly sice zákonem č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy.

Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Sweco Hydroprojekt a.s., Centrum technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4, tel: 261 102 440 (E. Salačová, D. Pýchová), e-mail: eva.salacova@sweco.cz nebo dana.pychova@sweco.cz.

Sweco Hydroprojekt a.s. je Rámcovou smlouvou s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uznán k výkonu funkce Centra technické normalizace v oblasti vodního hospodářství, vede archiv výtisků TNV a požadované normy může zasílat na základě objednávky.

Na těchto stránkách jsou dále volně přístupné ke stažení některé technické normy TNV zpracované nebo aktualizované v posledních letech, které jsou k dispozici v elektronické podobě.

V roce 2016 byly v oboru hydromeliorací revidovány TNV 75 4934 Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic a ČSN 75 0434 Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu.

TNV 75 4934 Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic určuje hlavní zásady provozu a údržby závlahových čerpacích stanic.

Touto normou se nahrazuje TNV 75 4934 z února 1996.

ČSN 75 0434 Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu platí pro stanovení potřeby závlahové vody při navrhování a posuzování staveb a zařízení sloužících doplňkové závlaze a pro řízení provozu závlah.

Potřebu závlahové vody charakterizuje:

a) závlahové množství Mz a celková potřeba závlahové vody Oz

b) časový průběh potřeby závlahové vody;

c) závlahová dávka Md;

d) veličiny pro návrh závlahových zařízení;

  1. specifický dávkový přítok qd;

  2. dávkový přítok Qd;

  3. specifický přítok závlahové vody qp

  4. přítok závlahové vody Qp.

Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení a údaje této normy v kapitole 3 až 6 pro závlahu postřikem. V kapitole 7 jsou obsažena ustanovení pro transformaci údajů o závlaze postřikem na další způsoby závlah.

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 0434 z února 1994 a je dostupná na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Přílohy

Zdroj: Mze

Navigace

Partneři serveru

 

 

 

 

 

E-mailový zpravodaj

.

Doporučené odkazy
Redakce

VAKINFO
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 818
e-mail: klikněte zde

ISSN 1802-3754

© 2003-2016
Medim, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena

 

Nadcházející události
21.02.2018: Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
28.02.2018: Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
01.03.2018: Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s.
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
10.04.2018: Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
Obnova vodohospodářské infrastruktury


 


 

« únor 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
456 7 8910
111213 1415 1617
181920 21 222324
25262728
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist