Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Události
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Výpočty potrubí II.
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 22.08.2018 21:13

Asociace poskytovatelů technických informací APTI připravuje ve spolupráci se společností Medim, spol. s r. o. na II. pololetí roku 2018 na základě velmi kladných ohlasů od odborné veřejnosti řadu vzdělávacích akcí. Kromě tradičních regionálních seminářů Bezpečný provoz tlakových a plynových zařízení proběhne pokračování odborného kurzu VÝPOČTY POTRUBÍ II. ve dnech 26.-27. září 2018 v příjemném prostředí zámku v Poděbradech.

Ing. Lenka Fremrová obdržela Čestné uznání Vladimíra Lista
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 15.11.2017 13:43

Čestné uznání bylo Ing. Lence Fremrové uděleno za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti vodního hospodářství a kvality vod v rámci Světového dne technické normalizace.

Den otevřených dveří vodních nádrží Pilská a Láz v Brdech
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 06.09.2016 22:48

Nově zpřístupněné oblasti někdejšího vojenského prostoru v Brdech jsou lákadlem pro turisty i obdivovatele přírody. Spojte výlet s dnem otevřených dveří dvojice vodních děl v této oblasti.

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) pořádá ve dnech 25. - 26. listopadu 2015 ve Vratislavi seminář věnovaný zavádění Rámcové směrnice o vodní politice a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry. Komise srdečně zve k účasti na tomto semináři.

dne 18. listopadu 2014 od 15.00 hodin v aule České zemědělské univerzity v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol.

Dnem 3. 11. 2014 se novým generálním ředitelem státního podniku Povodí Odry stal Jiří Pagáč, kterého do funkce jmenoval ministr zemědělství Marian Jurečka.

MŽP a SFŽP si Vás dovolují pozvat na informační seminář zaměřený na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 – 2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.

Magdeburský seminář o ochraně vod 2014
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 14.11.2013 10:17

18.9.2014 – 19.9.2014, Špindlerův Mlýn

Japonská společnost Mitsui & Co, Ltd. vstupuje na český trh
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 09.07.2013 21:14

Mitsui & Co, Ltd. ("Mitsui", Adresa společnosti: Minato-ku, Tokyo, prezident a generální ředitel: Masami Iijima) se dohodla s Aqualia Gestion Integral del Agua, SA ("Aqualia"), na odkupu 49% podílu ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ("SmVaK").

Mezinárodní spolupráce v oblasti vod
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 07.04.2013 21:46

Referát Mgr. Pavly Wildové, Ph.D. na setkání při příležitosti Světového dne vody 2013 v Průhonicích.

Operační program Životní prostředí
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 07.04.2013 21:44

Referát MŽP na setkání při příležitosti Světového dne vody 2013 v Průhonicích.

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích - aktuální informace
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 07.04.2013 21:48

Referát Ing. Jiřího Dudy na setkání při příležitosti Světového dne vody 2013 v Průhonicích.

Aktuální informace o vodním hospodářství z MZe
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 07.04.2013 21:40

Referát RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. na setkání při příležitosti Světového dne vody 2013 v Průhonicích.

Současný stav vodního hospodářství z pohledu SVH ČR
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 07.04.2013 21:37

Referát Ing. Miroslava Nováčka na setkání při příležitosti Světového dne vody 2013 v Průhonicích.

Ve dnech 19. a 20. října 2011 připravilo Ministerstvo zemědělství pravidelné pracovní setkání odborných útvarů úseku vodního hospodářství s pracovníky vodoprávních úřadů. Setkání proběhlo formou akreditovaného semináře. Příloha obsahuje program a prezentace z tohoto semináře.

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI se letos uskutečnil v moderním prostředí pavilonu P v tradičním jarním termínu od 24. do 26. května.

Zlatou medaili Watenvi obdrželo čerpadlo DDA od firmy Grundfos
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 27.05.2011 09:06

Na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI v Rotundě pavilonu A, byla předána Zlatá medaile Watenvi, kterou získal exponát Membránové dávkovací čerpadlo DDA od firmy Grundfos Holding. Cenu převzal generální ředitel společnosti Grundfos Petr Jelínek.

SFŽP schválil více než 5 500 žádostí o dotace z OPŽP
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 03.06.2011 17:37

Především o zbývající peníze v Operačním programu životního prostředí mají lidé zájem v expozici Státního fondu životního prostředí v pavilonu P. V současné době je schváleno více než 5 500 žádostí na projekty, nejvíce je zájem o prioritní osu 1., což jsou vodohospodářské projekty a prioritní osa 4. odpadové hospodářství.

AURA 2011 – ocenění
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 27.05.2011 09:03

V soutěži o nejpoutavější expozice, které mohli návštěvníci shlédnout na mezinárodní veletrhu WATENVI, byla udělena ocenění v kategorii do 50 metrů čtverečních a v kategorii 51-100 metrů čtverečních. Vzledem k tomu, že v této kategorii bylo přihlášeno více zdařilých a architektonicky zajímavých expozic, rozhodla se komise udělit ještě jedno mimořádné ocenění. Posuzoval se minimalizmus a čisté provedení – perfektní design dotažený do ...

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2010 uděleny
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 03.06.2011 17:37

Na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI v Rotundě pavilonu A byla předána ocenění vítězům soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2010“.

MZe prezentuje portál VODA
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 27.05.2011 08:59

Pět státních podniků Povodí (Vltavy, Ohře, Labe, Odry a Moravy) se prezentuje v rámci expozice Ministerstva zemědělství ČR v pavilonu P. „Informujeme zájemce hlavně o protipovodňových opatřeních, likvidaci škod, dost dotazů máme na vodovody a kanalizace a různé dotační programy spojené s rozvojem venkova,“ řekla vedoucí oddělení správy povodí Mze Eva Rolečková.

Ceny fotografické soutěže VODA 2011 uděleny
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 27.05.2011 08:56

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) ve spolupráci se společností Voda – kamarád, s. r. o. Letošním tématem fotosoutěže byly „Vodní skvosty“, a celkem bylo hodnoceno 143 snímků od 33 autorů.

Povodňové plány se stanovují na šest let dopředu
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 26.05.2011 07:49

Už od roku 2001 platí nový vodní zákon, ve kterém je také zakotvena povodňová ochrana. Do naší legislativy byla také transponována evropská směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik č. 2007/60/ES z listopadu 2007. Ta byla promítnuta do novely vodního zákona (č. 150/2010 Sb.) 1. srpna 2010 a do vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v únoru 2011.

Spalovna pro energetické využití by měla být v každém regionu
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 26.05.2011 07:15

Česká republika musí svůj přístup k energetickému využívání odpadů jako celek přehodnotit, protože se bez těchto technologií z mnoha důvodů, především budoucnostri odpadového hospodářství, zcela jistě neobejde. Energetické využívání různých odpadů představuje součást energetické bilance ČR a představuje dnes více než 10 mil. GJ ročně. Hovořilo se o tom na semináři Odpady 2011 a jak dál?, který se uskutečnil v rámci veletrhu WATENVI.

Veřejnost nové spalovny odpadu nechce, přestože se stavět musejí
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 26.05.2011 07:14

Vyšší ochrana životního prostředí vyžaduje použití moderních technologií. Chudší společnosti odpady sládkují, zatímco bohatší je využívají. Proto je třeba získat dotace, které umožňují instalovat vyspělé technologie tam, kde by stoprocentní úhrada nákladů z vlastních zdrojů byla problémem. Vyplynulo to ze semináře Odpady 2011 a jak dál?, který se uskutečnil v rámci veletrhu WATENVI.

Stávající a plánované kapacity spaloven u nás
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 26.05.2011 07:12

S výjimkou energetického využití odpadů (EVO) ve spalovnách komunálních odpadů jsou skutečné zpracovatelské kapacity ostatních technologií zařazených do EVO minimální. Brání tomu různé důvody včetně řady bariér. Již nejbližší budoucnost ukáže, jakou odvahu budou mít jednotliví investoři pustit se do dlouhodobé a náročné přípravy některých velkých investičních celků. O tom jak dále postupovat se hovořilo na semináři Odpady 2011 a jak ...

ČR je v čištění odpadních vod na evropské úrovni
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 26.05.2011 07:10

Vodohospodářské projekty jsou nejčastěji financovány z více zdrojů, a to z fondů EU, bankovního úvěru a vlastních zdrojů. Hlavními dotačními programy pro podporu vodohospodářské infrastruktury jsou Operační program životního prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV). Právě z toho lze financovat projekty u obcí do 500 obyvatel a čistírny odpadních vod s celkovou kapacitou do 2000 obyvatel. V PRV je také stanovena obnova a rozvoj ...

MŽP seznamuje veřejnost s novými opatřeními proti velké vodě
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 26.05.2011 07:08

Na veletrhu WATENVI se v objektu České povodňové asociace u bazénu Z navíc prezentuje Ministerstvo životního prostředí. Návštěvníky informuje o současném stavu ochrany před velkou vodou v ČR. Současný stav ochrany vychází ze zkušeností posledních patnácti let. MŽP prezentuje také změny povodňové legislativy, například novelu vodního zákona, vyhlášku o plánech povodí i o záplavových územích, různé metodické pokyny pro předpovědní a ...

Byla otevřena nová výzva o dotace z osy 1.3
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 25.05.2011 09:07

V současnosti je otevřena již XXVII. výzva pro žadatele o dotace z OPŽP z osy 1.3. Omezování rizika povodní. Další je naplánována na září až říjen letošního roku. Do současnosti bylo podáno 112 projektů z celé ČR, v nichž o peníze žádaly zejména města, svazky obcí a kraje. Zaznělo to na přednášce Možnosti dotací z oblasti podpory OPŽP, která se uskutečnila v rámci veletrhu WATENVI.

Cesta odpadu je vždy dohledatelná
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 25.05.2011 09:03

Aplikaci právních předpisů do konkrétního nakládání s odpady byla věnován seminář Informace o vývoji legislativy v odpadovém hospodářství, který se uskutečnil v rámci veletrhu WATENVI. Přednášky se týkaly též aktuálním otázkám využití hodnocení odpadů CeHO.

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist