Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Události Konference, semináře
Akce dokumentů

Konference, semináře

O úroveň výš
6th European Water and Wastewater Management Conference & Exhibition
( Manchester, United Kingdom, od Úterý 09.10.2012 00:00 do Středa 10.10.2012 00:00 )Autor: Jan Lhotský
Pipes in Infrastructure 2013
( Düsseldorf, Germany, od Čtvrtek 25.04.2013 18:10 do Čtvrtek 25.04.2013 18:10 )Autor: Jan Lhotský

The conference will cover plastic pipe systems used in infrastructure applications, such as drinking water supply & distribution, gas transmission & distribution, underground drainage & sewerage, road & railway drainage.

IPWE2013 International Perspective on Water Resources and the Environment
( Izmir, Turkey, od Pondělí 07.01.2013 00:00 do Středa 09.01.2013 00:00 )Autor: Jan Lhotský

The conference brings together engineers, scientists, planners, economists and allied professionals from all over the world to discuss all issues related to water and environment.

Ekologická újma a způsob hodnocení rizik
( , od Středa 17.10.2012 09:00 do Středa 17.10.2012 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Klub Lávka, Novotného lávka 1, Praha 1

Majetková a provozní evidence
( , od Středa 19.12.2012 09:00 do Středa 19.12.2012 14:00 )Autor: Jan Lhotský

sál č. 319, Novotného lávka 5, Praha 1

VAKINFO 2012
( Hotel THERMAL, Karlovy Vary, od Úterý 06.11.2012 08:00 do Středa 07.11.2012 13:00 )Autor: Jan Lhotský

podzimní odborná konference s doprovodnou výstavou zaměřená na aktuální problematiku vodárenské infrastruktury

Global Water Summit 2013
( Barcelo Renacimiento Hotel, Sevilla, Španělsko, od Pondělí 22.04.2013 09:00 do Úterý 23.04.2013 15:00 )Autor: Jan Lhotský

April 22 - 23, Seville, Spain

Stavební zákon v oboru vodovodů a kanalizací
( Novotného lávka, Praha, od Úterý 15.01.2013 09:15 do Úterý 15.01.2013 16:15 )Autor: Ing. Miroslav Lhotský

Seminář je určen vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací, vodních děl a všem ostatním, kteří nakládají s povrchovými a podzemními vodami.

Nátěry – antibakteriální nátěry s obsahem ftalocyaninů
( , od Pátek 29.03.2013 09:30 do Pátek 29.03.2013 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Webinář (on-line seminář) zdarma. Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře …

Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně
( , od Pondělí 25.03.2013 08:30 do Úterý 26.03.2013 14:00 )Autor: Jan Lhotský

25.3.2103, Hotel Alessandria Hradec Králové, Třída SNP 733, 500 03 Hradec Králové 26.3.2013, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10, České Budějovice

Čištění vzduchu
( , od Pátek 31.05.2013 09:00 do Pátek 31.05.2013 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Webinář (on-line seminář) zdarma. Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře …

Energie z vody a další možnosti OZE
( , od Pátek 30.08.2013 18:10 do Pátek 30.08.2013 18:10 )Autor: Jan Lhotský

Webinář (on-line seminář) zdarma. Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře …

Nakládání s chemickými látkami
( Novotného Lávka, Praha, od Středa 20.03.2013 09:00 do Středa 20.03.2013 13:30 )Autor: Jan Lhotský

sál č. 319, Novotného lávka 5, Praha 1

Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně
( Ostrava, od Pondělí 29.04.2013 08:30 do Pondělí 29.04.2013 13:30 )Autor: Jan Lhotský

29.4.2013, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28.října 124, 709 24 Ostrava

Novela vyhlášky o projektové dokumentaci staveb + Prokrastinace - problém dnešní doby
( Brno, Kongresové centrum BVV, od Čtvrtek 25.04.2013 09:00 do Čtvrtek 25.04.2013 13:30 )Autor: Jan Lhotský

25.4.2013 Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, sál C

Novela vyhlášky o projektové dokumentaci staveb + Prokrastinace - problém dnešní doby
( 30.4.2013 Praha, VŠCHT, Konferenční centrum, od Úterý 30.04.2013 09:00 do Úterý 30.04.2013 13:30 )Autor: Jan Lhotský

30.4.2013 Praha, VŠCHT, Konferenční centrum, Kolej Sázava: Chemická (Ekonomická) 952

Separační procesy … aneb síta, bublinky a zemská tíže
( Brno, Kongresové centrum BVV, od Čtvrtek 31.10.2013 09:00 do Čtvrtek 31.10.2013 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Seminář poskytne posluchačům přehled o možnostech separace nerozpuštěných látek z odpadních vod, čištěných vod a upravovaných vod. V poslední době se vedle klasických způsobů, jako jsou sedimentace a použití různých česlí a sít prosazují i mnohem účinnější metody jako je flotace nebo membránové procesy. Seminář je tedy určen všem, kteří se chtějí dovědět něco víc o využití těchto procesů v praxi, a to jak při čištění komunálních vod, průmyslových vod a při úpravě pitné a užitkové vody.

Separační procesy … aneb síta, bublinky a zemská tíže
( Praha, konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava, od Úterý 05.11.2013 09:00 do Úterý 05.11.2013 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Seminář poskytne posluchačům přehled o možnostech separace nerozpuštěných látek z odpadních vod, čištěných vod a upravovaných vod. V poslední době se vedle klasických způsobů, jako jsou sedimentace a použití různých česlí a sít prosazují i mnohem účinnější metody jako je flotace nebo membránové procesy. Seminář je tedy určen všem, kteří se chtějí dovědět něco víc o využití těchto procesů v praxi, a to jak při čištění komunálních vod, průmyslových vod a při úpravě pitné a užitkové vody.

Školení GAS 2013
( Hotel Černigov, Hradec Králové, od Úterý 11.06.2013 08:00 do Středa 12.06.2013 14:00 )Autor: Jan Lhotský

15. ročník školení zaměřeného na provozní bezpečnost plynových a plynárenských zařízení

STAKEHOLDER WORKSHOP - Analýza a požadavky trhu pro hnojiva z fosforu získávaného z odpadních vod
( Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda, Poděbrady, od Úterý 17.09.2013 09:00 do Úterý 17.09.2013 18:00 )Autor: Jan Lhotský

Firma ASIO, spol. s r.o. pořádá ve spolupráci se zahraničními partnery mezinárodní workshop zaměřený na prezentaci dosavadních výsledků významného evropského projektu s akronymem P-REX. Projekt se soustředí na provozní ověření dostupných technologií pro recyklaci fosforu z odpadních vod. Výrazná pozornost je věnována analýze tržního potenciálu a tržních a legislativních bariér.

Ochrana ovzduší
( Novotného Lávka, Praha, od Pondělí 16.12.2013 09:00 do Pondělí 16.12.2013 14:30 )Autor: Jan Lhotský

dle zákona č. 201/2012 Sb.

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích
( sál č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1, od Úterý 07.01.2014 09:00 do Úterý 07.01.2014 13:00 )Autor: Jan Lhotský

který se uskuteční dne 7. 1. 2014 od 9:00 hod. v konferenčním sále č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1

Využití dešťové vody v domácnosti
( , od Pátek 31.01.2014 09:30 do Pátek 31.01.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Pro navrhování zařízení využívající srážkovou vodu v domácnosti je dobré znát několik zásad a mít znalosti potřebné k optimálnímu návrhu a volbě systému a zařízení. Je připravena norma zabývající se touto problematikou. Pro rok 2014 pak firma ASIO připravila několik novinek v této oblasti.

Objekty parkovacích ploch
( , od Pátek 28.02.2014 09:30 do Pátek 28.02.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

HDV, předčištění, odlučovače lehkých kapalin a zásak. Další z webinářů o hospodaření se srážkovými vodami, na programu je zopakování zásad a pak představení nových poznatků AS-AKU FILTRU (zařízení na předčištění zasakovaných, vypouštěných nebo akumulovaných vod) a nových ekonomických blocích používaných k vytváření akumulačních prostor v podzemí.

Čistírny odpadních vod pro rodinné domy a menší obce
( , od Pátek 28.03.2014 09:30 do Pátek 28.03.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

V rámci webináře budou představena řešení čištění odpadních vod jak pro individuální stavby, tak i pro skupiny staveb a malé obce. Dtto i pro skupiny čistíren a jejich dálkové řízení a ovládání.

Průmyslové ČOV, membránové technologie na odstranění uhlovodíků
( , od Pátek 25.04.2014 09:30 do Pátek 25.04.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

V roce 2013 byl dokončen projekt TAČR s tématikou odstraňování uhlovodíků, v jehož rámci byly zkoumány především technologie odstranění uhlovodíků z odpadních vod pomocí membrán. Tyto technologie jsou určeny především pro čištění odpadních vod z myček automobilů a průmyslových vod.

Objekty na stokových sítích - ČS a OK
( , od Pátek 30.05.2014 09:00 do Pátek 30.05.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

V rámci tohoto webináře bude prezentována problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) a odlehčovacích komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2014.

Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
( , od Pátek 27.06.2014 09:00 do Pátek 27.06.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

- šedé vody – energie i voda + lapáky tuků – automat (AS-GW AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU). V duchu udržitelnosti tj. při snížení nákladů na vodu a teplo lze realizovat rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný zdroj energie. Další úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její recyklaci nebo využití srážkové vody na splachování WC, apod. Nejekonomičtější je pak provedení změny v době rekonstrukce nebo při realizaci nových staveb. Odprezentovány budou i nové výrobky v této oblasti – lapáky tuků se zvýšenou účinností, výměníky, zařízení na recyklaci vod.

Odstranění zápachu, odvodňování kalu
( , od Pátek 25.07.2014 09:00 do Pátek 25.07.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v souvislosti s čištěním vod i s problematikou zápachu a jeho řešením. Mezi nejúčinnější technologie pak patří systémy na principu fotokatalytické oxidace.

Sinice, ochrana povrchových vod
( , od Pátek 29.08.2014 09:00 do Pátek 29.08.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

ASIO, má již značné zkušenosti s realizací opatření na ochranu vodních nádrží před trofizací cyanobakteriemi a je schopno tyto zkušenosti předávat a šířit dál.

Energie, OZE, šedé vody
( , od Pátek 26.09.2014 09:30 do Pátek 26.09.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod – tj. jak úspory ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod.

Dezinfekce
( , od Čtvrtek 30.10.2014 09:30 do Pátek 31.10.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

ASIO má řadu realizací v oblasti čištění odpadních vod z nemocnic a je to mimo jiné také tématika které se chce v budoucnosti podrobněji věnovat.

Úprava pitných vod
( , od Pátek 28.11.2014 09:30 do Pátek 28.11.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Progresivní technologie při úpravě pitných vod.

Nové výrobky a technologie pro rok 2015
( , od Pátek 12.12.2014 09:30 do Pátek 12.12.2014 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Bilancování roku 2014 – aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2015. Nové výrobky, nové technologie.

Změny DPH v roce 2014
( Praha, malý sál Městské knihovny, Mariánské náměstí, od Středa 12.02.2014 08:30 do Středa 12.02.2014 14:30 )Autor: Jan Lhotský

který se uskuteční dne 12. 2. 2014 od 9:00 hod. v malém sále Městské knihovny, Mariánské náměstí , Praha 1

Novela vyhlášky č.428/2001 Sb.
( Konferenční sál č. 319, Novotného lávka 5, Praha 1, od Středa 26.02.2014 14:45 do Středa 26.02.2014 14:45 )Autor: Jan Lhotský

k zákonu č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, který se uskuteční dne 26. 2. 2014 od 9:30 hod. v konferenčním sále č. 319, Novotného lávka 5, Praha 1

7th World Water Forum
( Daegu-Gyeongbuk, Korea, od Neděle 12.04.2015 00:00 do Pátek 17.04.2015 00:00 )Autor: Jan Lhotský
Aktuální témata v oblasti veřejných zakázek a koncesí
( Konferenční sál č. 319, Novotného lávka 5, Praha 1, od Středa 23.04.2014 09:00 do Pondělí 28.04.2014 13:20 )Autor: Jan Lhotský
Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb.
( Konferenční sál č. 417, Novotného lávka 5, Praha 1, od Pondělí 28.04.2014 09:30 do Pondělí 28.04.2014 13:30 )Autor: Jan Lhotský
Konference Provoz vodovodů a kanalizací
( Hotel Babylon, Liberec, od Úterý 04.11.2014 09:00 do Sobota 29.11.2014 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Konference je určena zejména pro provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury

Majetková a provozní evidence
( Novotného lávka 5, od Pondělí 15.12.2014 00:00 do Pondělí 15.12.2014 00:00 )Autor: Jan Lhotský
Webináře (bezplatné on - line semináře) společnosti ASIO, spol. s r.o.
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 20.01.2015 15:26

Společnost ASIO připravila nabídku bezplatných seminářů pro rok 2015.

Konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2015
( Hotel Vista Dolní Morava, od Středa 01.04.2015 08:00 do Čtvrtek 02.04.2015 14:00 )Autor: Jan Lhotský

2. ročník odborné konference se koná 1.–2. 4. 2015 v Hotelu Vista Dolní Morava. Konference se zaměří na dva aktuální okruhy - „SUCHO“ (Jak řešit nedostatek podzemní vody způsobený vlivem klimatického sucha a „ZEMSKÉ TEPLO“ (Jak řešit střet zájmů Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana podzemní vody).

Hydroanalytika 2015
( NOVÉ ADALBERTINUM, Hradec Králové, od Úterý 15.09.2015 00:00 do Středa 16.09.2015 00:00 )Autor: Jan Lhotský
VODA 2015
( Lázeňská Kolonáda, Poděbrady, od Pondělí 10.08.2015 11:33 do Pondělí 10.08.2015 11:33 )Autor: Jan Lhotský
ANAEROBIE 2015
( Klatovy, od Pondělí 10.08.2015 11:38 do Pondělí 10.08.2015 11:38 )Autor: Jan Lhotský
Nové trendy v čistírenství a vodárenství
( Soběslav, od Úterý 10.11.2015 00:00 do Úterý 10.11.2015 00:00 )Autor: Jan Lhotský
Vodní nádrže 2015
( Hotel Voroněž, Brno, od Pondělí 10.08.2015 11:49 do Pondělí 10.08.2015 11:49 )Autor: Jan Lhotský

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Českou věděckotechnickou vodohospodářskou společností, dalšími státními podniky Povodí a partnery pořádá ve dnech 6. – 7. října 2015 v Brně, v OREA Hotelu Voroněž vodohospodářskou konferenci Vodní nádrže 2015.

Aqua-Therm Tashkent 2016
( Uzbekistán, Taškent, od Středa 02.03.2016 00:00 do Pátek 04.03.2016 00:00 )Autor: Jan Lhotský

5. výročí Mezinárodní výstavy: vytápění, větrání, klimatizace, zásobování vodou, sanitární keramika, bazény, environmentální technologie a obnovitelné zdroje energie.

Vodárenská biologie 2016
( Hotel DAP, Praha, od Úterý 03.02.2015 00:00 do Středa 04.02.2015 00:00 )Autor: Jan Lhotský

Ve dnech 3.-4.2.2016 se uskuteční odborná konference Vodárenská biologie určená všem biologům, hydrologům, hydrochemikům, pracovníkům ve vodárenském průmyslu, zástupcům laboratoří, vědeckým pracovníkům a pracovníkům vysokých škol i vysokoškolským studentům.

Konference Voda Zlín
( Hotel Moskva, Zlín, od Čtvrtek 17.03.2016 00:00 do Pátek 18.03.2016 00:00 )Autor: Jan Lhotský

Jubilejní XX. ročník mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2016 proběhne ve dnech 17. - 18. 3. 2016 v Interhotelu Moskva ve Zlíně.

Sinice, vliv fosforu na trofizaci a jeho odstraňování z odpadních vod
( , od Pátek 05.02.2016 09:30 do Pondělí 15.02.2016 13:00 )Autor: Jan Lhotský

Kdy jindy mluvit o sinicích než v zimě. Až se léto zeptá, tak už je pozdě bycha honit. Jsou na naší planetě miliardy let, a tedy déle než člověk, což svědčí o jejich schopnosti přizpůsobení se podmínkám.

Nové výrobky a technologie pro rok 2017
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 16.12.2016 09:30 do Pátek 16.12.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Bilancování roku 2016 - aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2017.

Úprava pitných a procesních vod
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 25.11.2016 09:30 do Pátek 25.11.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Progresivní technologie při úpravě pitných vod. Reverzní osmóza, ultrafiltrace, hygienické zabezpečení vod, apod.

Flotace a další procesy pro průmyslové vody
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 21.10.2016 09:30 do Pátek 21.10.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Představení kompletní řady flotačních jednotek a praktických realizací pro různá řešení ČOV v průmyslu.

Problematika hygienického zabezpečení vod
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 30.09.2016 09:30 do Pátek 30.09.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Webinář bude věnován legislativě a možnostem hygienického zabezpečení jak pitných, tak i recyklovaných nebo odpadních vod v nejrůznějších souvislostech. Zejména bude diskutováno využití odpadních vod na závlahu a recyklace šedých vod v rámci budov.

Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 26.08.2016 09:30 do Pátek 26.08.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

V duchu udržitelnosti, tj. při snížení nákladů na vodu a teplo, lze realizovat rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný zdroj energie.

Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 29.07.2016 09:30 do Pátek 29.07.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v souvislosti s čištěním vod i s problematikou zápachu a jeho řešením. Mezi nejúčinnější technologie patří systémy na principu fotokatalytické oxidace.

Alternativní možnosti řešení odpadních vod v obcích - ČOV pro skupiny domů, atd. (decentrál)
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 24.06.2016 09:30 do Pátek 24.06.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Řada obcí má z minulosti nereálnou představu o řešení odvádění odpadních vod – řešení, která jsou nerealizovatelná z finančních nebo jiných důvodů.

NEW pro průmysl - možnosti recyklace energie a úspor ve vodním hospodářství průmyslových podniků
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 27.05.2016 09:30 do Pátek 27.05.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Všichni chtějí snižovat provozní náklady. NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod - tj. jak úspory ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod. V rámci webináře budou prezentovány zkušenosti s recyklací tepla a vod a využití např. srážkových vod.

Řešení solitérních nemovitostí - aneb voda v domě od A do Z
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 29.04.2016 09:30 do Pátek 29.04.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Solitérních nemovitostí a nemovitostí bez připojení na veřejné sítě stále přibývá. V rámci webináře tak budou představena možná variantní řešení zásobování vodou, využití srážkových vod a jejich skladování a čištění odpadních vod.

Úprava vod pro prádelenský průmysl
( Webinář společnosti ASIO, od Pátek 01.04.2016 09:30 do Pátek 01.04.2016 11:00 )Autor: Jan Lhotský

Doba, kdy se pralo v potoce, a špinavou vodu si odnesla a vyřešila řeka, je pryč. V dnešní době je nutné vodu použít několikrát a pak ji vrátit do přírody čistou a studenou. Předmětem webináře budou zkušenosti z realizací úpravy vod pro prádelenský průmysl - recyklace vody a tepla. Seznámení s technologiemi používanými ve světě a prezentace dvou akcí – jedné zrealizované a jedné nezrealizované.

Objekty na stokových sítích
( , od Pátek 15.01.2016 02:43 do Pátek 15.01.2016 02:43 )Autor: Jan Lhotský

Bůh Lomikel by se divil, jaká zařízení se vyskytují na stokách. Pro něj a pro příchozí bude prezentován přehled toho, co se nabízí a je nabízeno firmou ASIO, spol. s r.o. k řešení stokových sítí.

Obnova vodohospodářské infrastruktury
( Brno, od Úterý 10.05.2016 08:00 do Středa 11.05.2016 14:00 )Autor: Jan Lhotský
Obnova vodohospodářské infrastruktury
( Hotel Voroněž, Brno, od Úterý 10.05.2016 00:00 do Středa 11.05.2016 00:00 )Autor: Jan Lhotský

Odborná konference

Aktuální otázky BOZP v roce 2016
( Novotného lávka 5, Praha 1, konferenční sál č. 318, od Středa 22.06.2016 08:30 do Středa 22.06.2016 14:00 )Autor: Jan Lhotský
Seminář pracovníků tlakových zařízení CYKLUS B
( České Budějovice, od Čtvrtek 08.09.2016 09:00 do Čtvrtek 08.09.2016 13:00 )Autor: Jan Lhotský

Témata přednášek: Šetřené úrazy, nehody, havárie a výsledky kontrol v regionu, nové předpisy a normy v oblasti tlakových zařízení, bezpečné vytápění objektů, Nařízení vlády 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh, Nařízení vlády č. xxx/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (směrnice 2014/68/EU), povinnosti provozovatelů vyhrazených technických zařízení

Vodovodní přípojky od A do Z
( Kutná Hora, od Úterý 29.11.2016 08:00 do Úterý 29.11.2016 13:00 )Autor: Jan Lhotský

Seminář zaměřený na aktuální problematiku přípojek na vodovodní řad

Modrá úsporám… utopie a praxe
( Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, od Pondělí 27.02.2017 09:00 do Pondělí 27.02.2017 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Modrá úsporám… utopie a praxe
( Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, od Pondělí 21.11.2016 11:08 do Pondělí 21.11.2016 11:08 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Modrá úsporám… utopie a praxe
( Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, od Úterý 21.02.2017 09:00 do Úterý 21.02.2017 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Modrá úsporám… utopie a praxe
( Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, od Čtvrtek 16.02.2017 09:00 do Čtvrtek 16.02.2017 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Modrá úsporám… utopie a praxe
( České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, od Úterý 14.02.2017 09:00 do Úterý 14.02.2017 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Modrá úsporám… utopie a praxe
( Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, od Středa 08.02.2017 09:00 do Středa 08.02.2017 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Modrá úsporám… utopie a praxe
( Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, od Úterý 07.02.2017 09:00 do Úterý 07.02.2017 09:00 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Modrá úsporám… utopie a praxe
( Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, od Čtvrtek 02.02.2017 09:00 do Čtvrtek 02.02.2017 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Modrá úsporám… utopie a praxe
( Hradec králové, KC Aldis, od Čtvrtek 02.03.2017 09:00 do Čtvrtek 02.03.2017 13:00 )Autor: Jan Lhotský

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Obnova vodohospodářské infrastruktury
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 24.01.2017 18:47

konference s doprovodnou výstavou

ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY
( ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha 2, Horská 3, od Čtvrtek 07.12.2017 08:30 do Čtvrtek 07.12.2017 16:45 )Autor: redakce

seminář organizovaný ČVUT v Praze, fakultou dopravní

Semináře k prioritní ose 1 OPŽP 2014–2020
( Brno / Sál č. 2 hotelu Continental Brno, Kounicova 680/6 , od Úterý 12.09.2017 14:30 do Úterý 12.09.2017 17:30 )Autor: redakce

Státní fond životního prostředí ČR pořádá v září a říjnu 2017 pro zástupce obcí, měst, krajů, či zpracovatel¬ských firem i pro jiné zájemce tři semináře, kde budou odborníci informovat o aktuálně vyhlášených výzvách č. 71, 72 a 73 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Semináře k prioritní ose 1 OPŽP 2014–2020
( Praha / Hotel IRIS Praha, Vladivostocká 1540/2, Praha 10 , od Úterý 19.09.2017 14:30 do Úterý 19.09.2017 17:30 )Autor: redakce

Státní fond životního prostředí ČR pořádá v září a říjnu 2017 pro zástupce obcí, měst, krajů, či zpracovatel¬ských firem i pro jiné zájemce tři semináře, kde budou odborníci informovat o aktuálně vyhlášených výzvách č. 71, 72 a 73 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Semináře k prioritní ose 1 OPŽP 2014–2020
( Ostrava / Kongresový sál hotelu Harmony Club, 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory, od Středa 04.10.2017 14:30 do Středa 04.10.2017 17:30 )Autor: redakce

Státní fond životního prostředí ČR pořádá v září a říjnu 2017 pro zástupce obcí, měst, krajů, či zpracovatel¬ských firem i pro jiné zájemce tři semináře, kde budou odborníci informovat o aktuálně vyhlášených výzvách č. 71, 72 a 73 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

GDPR v podnikové praxi - věcně a s nadhledem
( Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, od Středa 11.10.2017 09:00 do Středa 11.10.2017 17:00 )Autor: redakce

Komplexní celodenní školení vhodné pro manažery a pracovníky, kterých agenda zahrnuje problematiku ochrany osobních údajů, či pro zaměstnance pověřené implementací nařízení. Seminář poskytne podrobný přehled v problematice a praktické rady pro co nejjednodušší implementaci GDPR v rámci organizace. Poskytnuté informace jsou však využitelné i v současném právním prostředí a účastníci je tak mohou využít okamžitě. V ceně je zahrnutý certifikát o absolvování a vzorové materiály pro zabezpečení některých vybraných úkolů.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., od Čtvrtek 01.03.2018 09:00 do Čtvrtek 01.03.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, od Středa 28.02.2018 09:00 do Středa 28.02.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, od Středa 21.02.2018 09:00 do Středa 21.02.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, od Úterý 20.02.2018 09:00 do Úterý 20.02.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, od Čtvrtek 15.02.2018 09:00 do Čtvrtek 15.02.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, od Úterý 13.02.2018 09:00 do Úterý 13.02.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, od Středa 07.02.2018 09:00 do Středa 07.02.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, od Úterý 06.02.2018 09:00 do Úterý 06.02.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
( Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, od Úterý 06.02.2018 09:00 do Úterý 06.02.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury
( Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou, od Úterý 10.04.2018 08:00 do Středa 11.04.2018 14:00 )Autor: Jan Lhotský

III. ročník mezinárodní konference určené nejen pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Potrubí 2018 - I. statické výpočty potrubí
( Zámek Poděbrady, od Středa 23.05.2018 10:00 do Čtvrtek 24.05.2018 15:00 )Autor: Jan Lhotský

Dvoudenní zahajovací odborný kurz pro specialisty, výpočtáře a projektanty potrubních systémů

Výpočty potrubí II.
( Zámek Poděbrady, od Středa 26.09.2018 09:00 do Čtvrtek 27.09.2018 16:00 )Autor: Jan Lhotský

Dvoudenní odborný kurz pro projektanty, konstruktéry, osoby odpovědné za provoz, správu a údržbu potrubních sítí v řadě průmyslových odvětví, pracovníky vodárenských, plynárenských a energetických společností.. Dynamické výpočty potrubí, výpočty potrubí uložené v zemi a výpočty potrubí z plastů a laminátů.

VTZ 2018
( Hotel Myslivna, Brno, od Úterý 13.11.2018 08:30 do Středa 14.11.2018 15:30 )Autor: redakce

Odborná konference zaměřená na facility management strojních a vyhrazených technických zařízení. Legislativa, technická normalizace, prevence rizik a poznatky z praxe.

Aktuální otázky oboru vyhrazených plynových a tlakových zařízení
( Dům techniky Ústí nad Labem, od Úterý 30.10.2018 09:00 do Úterý 30.10.2018 15:00 )Autor: redakce

regionální seminář mapující problematiku provozování tlakových a plynových VTZ

BEZPEČNÝ PROVOZ TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
( Univerzita Pardubice, od Čtvrtek 20.09.2018 09:00 do Čtvrtek 20.09.2018 15:00 )Autor: redakce

Regionální seminář pro specialisty tlakových a plynových zařízení

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist