Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Události SFŽP schválil více než 5 500 žádostí o dotace z OPŽP
Akce dokumentů

SFŽP schválil více než 5 500 žádostí o dotace z OPŽP

Autor: Ing. Miroslav Lhotský Poslední změna: Pátek 03.06.2011 18:37

Především o zbývající peníze v Operačním programu životního prostředí mají lidé zájem v expozici Státního fondu životního prostředí v pavilonu P. V současné době je schváleno více než 5 500 žádostí na projekty, nejvíce je zájem o prioritní osu 1., což jsou vodohospodářské projekty a prioritní osa 4. odpadové hospodářství.

Operační program životního prostředí (OPŽP) má v letech 2007 až 2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 42 miliony eur z evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden. O tuto dotaci mohou žádat zejména obce a města, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy a organizační složky státu. Žádosti se mohou podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Harmonogram je k dispozici na www.opzp.cz. Dotace z evropského fondu pro regionální rozvoj se poskytují až do výše 85 procent z celkových veřejných výdajů projektu. Dotace ze státního rozpočtu do výše pěti procent. Podmínkou je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele minimálně ve výši deset procent. Jde o různé typy projektů, například nákup, výstavbu a rekonstrukci objektů center a poraden, dále o jejich technické vybavení apod.

Dalším dotačním titulem je zlepšování stavu přírody a krajiny. Jedná se o revitalizaci toků či vodních nádrží, obnovení zeleně v sídlech, ochranu rostlin či živočichů apod. V OPŽP jsou pro tyto účely vyčleněny prostředky ve výši téměř 600 milionů eur. K podporovaným oblastem patří například implementace a péče o území soustavy Natura 2000, podpora biodiverzity, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, regenerace urbanizované krajiny a o prevenci sesuvů a skalních řícení.
Na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik jsou určeny další finanční prostředky z OPŽP ve výši více než 60 milionů eur. Dotace se poskytují maximálně do výše 90 procent z celkových výdajů projketu. Mohou o ni žádat mimo sídel veřejné vysoké instituce, podnikatelské subjekty nebo obchodní společnosti, správci povodí a vodních toků, provozovatelé systémů předpovědní povodňové služby atd. Podporované projekty jsou BAT centra, technologie pro monitoring a omezování průmyslového znečištění, vytvoření regionálního informačního systému prevence závažných havárií atd.

Rostoucí množství odpadů a problémy s tím spojené se fdá řešit například vybudováním sběrných dvorů, třídíren odpadů, výstavbou kompostáren apod. OPŽP má v letech 2007 až 2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 776 milionů eur z Fondu soudržnosti. Cílem je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení jejich produkce a odstraňování starých ekologických zátěží. Dotace z Fondu soudržnosti lze získat do výše 85 procent výdajů. K dalším patří i dotace na udržitelné využívání zdrojů energie, pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní a pro zlepšování kvality ovzduší.

 

Zdroj: BVV

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist