Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Životní prostředí ŽP a VaK Zpráva o životním prostředí 2016: Ekonomika roste, ale ne na úkor životního prostředí
Akce dokumentů

Zpráva o životním prostředí 2016: Ekonomika roste, ale ne na úkor životního prostředí

Autor: redakce Poslední změna: Úterý 28.11.2017 13:28

Stav životního prostředí se ve srovnání s rokem 2015 výrazně nezměnil. I přes zvyšující se zátěž, způsobenou rostoucí ekonomikou a zlepšující se životní úrovní obyvatel, se vyprodukovalo méně odpadů, do řek se dostalo méně fosforu, zvětšily se lesní a zatravněné plochy pro udržení vody v krajině. Více se také využívala environmentálně příznivější železnice, a to jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. Stejně jako v roce 2015, tak i vloni přes výraznou finanční podporu stagnovala kvalita ovzduší. Jistou zátěž dále přinesly i rozkolísané hydrometeorologické podmínky související se změnou klimatu (průměrná roční teplota 8,7 °C byla o 1,2 °C vyšší než dlouhodobý normál 1961–1990).

Ze Zprávy o životním prostředí ČR za loňský rok, kterou každoročně připravuje rezortní organizace MŽP CENIA vyjímáme informace o vodním hospodářství ČR:

Vodní hospodářství
Pokračující sucho nemělo výraznější vliv na vodní zdroje. Jakost vody v tocích kolísala v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách a na míře využívání minerálních hnojiv a agrochemikálií v zemědělství. Kvalita koupacích vod se trvale zlepšuje. Citlivějším a technologicky vyvinutějším monitoringem dochází k odhalení většího spektra potenciálně škodlivých látek v podzemních a povrchových vodách, než tomu bylo dříve. MŽP nadále pokračuje v realizaci opatření v boji proti suchu i ve snaze o nastavení regulačních nástrojů pro šetrné využívání vody a omezování znečištění povrchových a podzemních vod.

Celkové odběry povrchové a podzemní vody meziročně v roce 2016 vzrostly o 2,0 %, což bylo dáno především výkyvy počasí.

Meziročně došlo ke snížení množství vypouštěného fosforu o 6,4 %. Koncentrace fosforu v povrchových vodách je však stále příliš vysoká na to, aby došlo k podstatnému omezení procesu eutrofizace povrchových vod.

Ve srovnání s rokem 2015 bylo v roce 2016 připojeno na veřejnou kanalizaci 84,7 % obyvatel ČR (nárůst o 0,5 p.b.), provozováno bylo 2 554 čistíren odpadních vod (nárůst o 2,4 %). Počet ČOV s dočištěním odpadních vod, zejména s odstraněním fosforu, se zvýšil o 6 % (na 1 382).

Nejvíce prostředků dlouhodobě míří do oblasti ochrany vody, resp. nakládání s odpadními vodami, dále do oblasti nakládání s odpady a do oblasti ochrany ovzduší a klimatu v podobě realizace programů zaměřených např. na podporu zateplování, úspor energie a změn technologií vytápění jako v případě programu Nová zelená úsporám nebo tzv. kotlíkových dotací.

V roce 2016 objem vynaložených finančních prostředků zejména ze státního rozpočtu a z územních rozpočtů meziročně výrazně klesl, a to z důvodu ukončení programového období původního OPŽP 2007–2013 a postupného náběhu navazujícího OPŽP 2014–2020 s nižší finanční alokací.
 

OPŽP 2014–2020

„Ke konci září 2017 bylo z Operačního programu Životní prostředí odesláno na účty příjemců již 6,5 miliardy korun, což nás v tomto parametru řadí mezi čtyři nejlépe čerpající programy, a v kategorii čistě investičních programů jsme hned druzí za OP Doprava,“ informuje ministr Brabec. Zájem o dotace na ochranu životního prostředí je veliký a o dostatek kvalitních projektů opravdu není nouze. „Z 6 265 podaných žádostí s požadavkem na EU dotace ve výši 47,5 miliardy korun již bylo celkem 3 400 projektů s dotací v součtu za 30 miliard úspěšně schváleno. Rozhodnutí o poskytnutí dotace dostalo 2900 projektů. Ty jsou tak už ve fázi praktické realizace,“ doplňuje ministra ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Pod tímto číslem se skrývá řada smysluplných projektů, které budou přínosem nejen pro životní prostředí České republiky, ale znamenají i zkvalitnění života lidí a vznik nových pracovních míst. Jejich realizací bude vybudováno například 1 262 kilometrů kanalizace, více než 370 tisíc lidí bude nově zásobováno kvalitní pitnou vodou, před ničivými povodněmi bude ochráněno dalších 145 tisíc obyvatel, vzniknou zařízení pro separaci a svoz odpadů s kapacitou v součtu 137 tisíc tun za rok. Program je ve velmi dobré kondici a aktuálně mu nehrozí žádné vracení nebo nedočerpání prostředků v následujících letech.
 

Sucho

Z evropských fondů je na něj určeno 13,5 mld. korun do roku 2020 a schválených je dnes přes 600 projektů s podporou EU ve výši 5 mld. Kč. Z národních zdrojů se do boje se suchem investovalo přes 1,5 mld. korun na projekty ve městech a obcích. Jen projekty na zdroje pitné vody v obcích ji zajistí pro více než 100 tis. obyvatel. Přímo pro občany pak vznikl program Dešťovka, který cílí na úspory pitné vody v domácnostech díky hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. „Sucho patří vedle kvality ovzduší mezi největší problémy českého životního prostředí. Kvalita vody, její dostupnost a cena, to je klíčové téma i pro budoucí vládu. Je potřeba zavést silnější mechanismy na ochrany vody, její kvality a cenu pohlídat nezávislým regulátorem,“ říká ministr Brabec.
 

Priority pro budoucí období podle ministra Brabce

Regulace vodárenství a veřejný zájem na vodě a její ochraně, boj se suchem

• EU fondy – čerpání a přechod na inovativní finanční nástroje

• Nová Politika ochrany ŽP po roce 2020 a nová dotační politika po roce 2020

• Ovzduší – kotlíkové dotace a finanční zdroje na případné další výměny

• Invazní druhy – velká novela zákona o ochraně přírody a krajiny

• Odpady – 2 nové zákony (o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností) a jejich dopracování s ohledem na nové evropské závazky

 

Zdroj: MŽP

 

 

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist